PROJEKT B+R

Informacja o środkach unijnych / Information about EU funds

Informujemy, że Fyrtel Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Celem głównym projektu Fyrtel, jest stworzenie efektywnego modelu logistycznego dostaw tzw. ostatniej mili, opartego na innowacyjnym procesie i platformie do zarządzania tymże modelem opartej na predykcji danych.Innowacyjność modelu polega na zwiększeniu efektywności kurierów wraz ze wzrostem liczby zamówień pochodzących od wielu podmiotów, przy jednoczesnym dążeniu do zero emisyjności. 

Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 880 000,00 PLN

Please be advised that Fyrtel Sp. z o.o. started the implementation of a project co-financed by European funds. The main goal of the SunRoof project is to develop an effective logistic model of last mile deliveries, based on an innovative process and a management and data prediction platform. The innovation of the model focuses on increasing the efficiency of couriers along with an increase in the number of orders from multiple entities, while striving for zero emission.

Project value: PLN 1,100,000.00 Contribution of European Funds: PLN 880,000.00

Do góry